UA EN
  Просо  
Показники Значення
   
Просо 3 клас
Просо 2 клас
1. Вологість,%, не більше 13,5 13,5
2. Сміттєва домішка в %, не більше 3,5 3,5
3. Шкідлива домішка,% не більше 0,2 0,2
4. Зернова домішка,% не більше 15 8
5. Забрудненість шкідниками хлібних запасів Не допустимо Не допустимо